Socialt ansvar på tværs af grænser –  Alle har ret til at tage del i deres samfund

AMIS’ formål er at være med til at gøre det til virkelighed

Café træning i social virksomhed i Shaidan, Kirgisistan

AMIS (DEH) startede for at gøre noget ved de umenneskelige forhold for rumænske børn på specialbørnehjem
og psykiatriske hospitaler. For mere end 30 år siden.

Fra børnehjemmet Corlate, Rumænien.

Uanset hvad det handler om: inklusion af Roma børn i skoler i Bulgarien eller empowerment af unge med dobbeltdiagnose i Danmark, udvikling af institutioner for handicappede i Rumænien, reform af psykiatrien i Albanien, støtte til faglig kvalificering af social workers i Rusland eller Kirgisistan, etablering af krisecentre for udsatte børn og kvinder i Litauen, samarbejde om uddannelsesløft på sociale og pædagogiske fakulteter uddannelser mellem russiske og EU universiteter, social kapital vækstinitiativer i civilsamfundsprojekter i Belarus og mange andre spændende aktiviteter, der knytter menneskerettigheder til praktiske og reelle muligheder for alle – så er AMIS gerne med!

Også når det er svært og må bane vejen, mens vi går… Det kan kun lade sig gøre med din støtte. Så vi håber på din støtte.

Patienter i det psykiatriske hospital, Elbasan, Albanien

AMIS arbejde bygger på, at nogle mennesker i Danmark – eller et andet sted – brænder for en idé til at gøre noget, der fremmer udsatte menneskers muligheder for at tage del. Og det kan nogle gange være lange og forskellige veje. Men byggestenene er altid,

  • at det kan nytte at gøre noget
  • at synliggøre inklusion og mangfoldighed gennem konkrete eksempler
  • at bygge på aktiv involvering og indflydelse de involverede lokale partnere.

Har du en idé til at gøre et eller andet, er AMIS måske den organisatoriske ramme, hvor du kan udfolde din idé til projekt-virkelighed. Ikke fordi vi har økonomiske midler til at støtte, men fordi du kan komme med ind under paraplyen og komme hurtigere i gang med at finde veje til at komme i gang – sammen med andre og masser af erfaring.

Du kan komme i kontakt med os i DEH ved at skrive til post@amis.dk – eller ringe til +45 6017 3363

AIDS… isoleret barn på børneinstitution i Rumænien, 1992. Børnene lå ellers bare hen i mørkt rum og ingen turde røre dem. De fleste døde – af vanrøgt. Vi kunne kun være med til at give dem omsorg og kontakt i den sidste tid.
 

• AMIS er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser

• AMIS arbejder for social inklusion – at skabe bedre muligheder for mennesker til at tage del i deres (lokal)samfund

• AMIS arbejder ud fra retten til undervisning og uddannelse, arbejde og andre af FN’s Standard Regler

• AMIS arbejder og har været med til at støtte mange projekter og aktiviteter i mange lande,

       især Danmark, Østeuropa, Rusland og Centralasien

• AMIS bygger på en frivillig indsats både i det daglige og i projekterne

• AMIS er medlem er en række danske og internationale foreninger

• AMIS har over 300 medlemmer og en bestyrelse på 7 medlemmer