Bestyrelsen

NavnStillingE-Mail
Tilek MamytovaFormandtmamytova@amis.dk
Jørgen SegallNæstformandijsegall@mail.tele.dk
Henrik HaubroKassererhaubro@amis.dk
Ove LundMedlemovelund@raastof.dk
Knud-Erik SabroeMedlemkesabroe@privat.dk
Tom KrygerMedlemthkryras@gmail.com
narcisGeorge Narcis MatcheMedlemnarcis1george@gmail.com
Sissi BakardzhievaMedlemsissi.bak.dk@gmail.com
Bestyrelsesmøde d. 01.02.2023 kl. 15.00
Kanalhuset, Overgaden Oven Vandet 62A, 1415 København K
 
Deltagere:
Jørgen Segall, Ove Lund, Tom Kryger, Henrik Haubro, Tilek Mamytova, Sissi Bak, Matache Narcis George og Hüseyin Koc.
 
Om Narcis og Sissi:
Narcis:
–        Narcis stammer fra Rumænien, og har boet i Danmark i 12 år, men det meste af den tid er blevet brugt på at rejse til andre lande fra Danmark.
–        AMIS mødte Narcis igennem samarbejde med Intercollege, og han er desuden del af et Cybersecurity projekt som ETCC er ansvarlige for.
–        Civilsamfundsmæssigt har Narcis forvaltet en ungdomsorganisation, som gik fra 0 til 256 medlemmer. Et år havde de begivenheder hver tredje dag.
Imellem 2012-2021 har Narcis for det meste været i kampagnetilstand for Socialdemokratiet.
–        I 2018 afsluttede Narcis sin uddannelse indenfor området Internationale relationer på Aalborgs Universitet.
Han har også udgivet bøger såsom en bog på Rumænsk, som skal hjælpe Rumænere med at forstå at de også er Europæere.
–        Den indeholder dialog imellem Narcis og hans bedstefar.
Han har lagt mærke til at Internationale er usynlige.
 
Sissi:
Sissi stammer fra Bulgarien, men har boet i andre lande:
–        3 år i Grækenland, hvor hun åbnede en bar.
–        5 år i Dublin, Irland hvor hun fik sin Bachelor.
–        Hun afsluttede sin Master’s på Aalborg Universitet, og hun åbnede også sin første virksomhed ”Rengøring Aalborg”. Hun har boet i Aalborg i otte år.
Internationalt arbejde:
Hun har arbejdet som Business Development manager for en organisation som arbejder med transport, klima og miljø.
Growing Youth work:
På nuværende tidspunkt er AMIS i gang med at afslutte året 2022 for Erasmus+ projekter.
–        Vi har i forbindelse med projektet Growing Youth Work været nødsaget til at tage over koordinator rollen fra InterStep, da de lige pludselig forsvandt, så nu er Sissi den nye koordinator for projektet som er forsinket indholdsmæssigt.
 
The Newsletter ”Last Week in Denmark”
–        Narcis har på frivillig basis igennem de sidste tre år skrevet et ugentligt newsletter.
Han bruger cirka 12 timer hver uge på at skrive dette newsletter, han sender det videre til oversættelse om fredagen.
§  Indhold: Politik, Økonomi, Danmark i internationale media og det daglige liv i Danmark.
The Newsletter har 20.000,00 abonnementer, og dette er uden yderligere promovering end ”word-of-mouth”, man kunne kontakte kulturministeriet for at få finansiering til promovering.
Det hele begyndte under Covid pandemien, da rumænere er forvirret vedr. Covid regler, da den Danske regering kun informere om reglerne på Dansk, så Narcis lavede et resume til dem, hvilket førte til at de havde andre spørgsmål til Narcis.
Narcis er blevet inviteret af den Engelske afdeling i Journalistforbundet til at tale den 02.02.2023
Oprettelse af filial for AMIS i Aalborg:
–        Narcis og Sissi har aftalt med Henrik Haubro, at de vil arbejde for AMIS som del af en filial i Aalborg.
 
Bestyrelsens korte præsentationer

Jørgen Segall:
Han har arbejdet for København Kommunes Socialforvaltning i 46 år, indenfor f.eks. sagsbehandling, hjemmepleje osv.
–        Han gik på pension i 2014, men han er blevet inviteret til at sidde i forskellige bestyrelser.
   For fjerde år i træk blev han genvalgt til at sidde i bestyrelsen i en daginstitution i Frederiksberg Kommune. Han har siddet i AMIS bestyrelse i 8-10 år.
 
Ove Lund:
Han har været medlem af AMIS bestyrelse i mange år.
–        Han har erfaring med at arbejde med projekter der er målrettet til folk, som har det sværest i det Danske samfund.
   Især har han haft fokus på hvorfor nogle børn er født i elendighed, og har derfor ikke chancen til at møde deres potentiale i forhold til andre børn.
–        Han har en bankuddannelse, og er uddannet psykolog.
–        Han mødte Henrik Haubro igennem Way-out projektet.
 
Tom Kryger (65 år):
Han gik på pension sidste år, efter at have arbejdet som social rådgiver og været leder i Københavns Socialforvaltning
–        Under hans afskedsfest blev han inviteret af Jørgen Segall til at blive medlem af bestyrelsen.
Dette er hans tredje eller fjerde AMIS bestyrelsesmøde.
 
Tilek Mamytova, formand for AMIS:
Hun kom fra Kirgisistan og har boet i Danmark i syv årr
–        I 2018 blev Tilek en del af AMIS.
–        Hun arbejder som revisor for Unicef og hun har erfaring med Internationale NGO’s.
–        Det er Tilek som introducerede Daniela Carausu, som er blevet ansat af AMIS.
 
 
Narcis og Sissi er velkomne til at benytte netværket i bestyrelsen, nå de har brug for erfaring med hvordan tingene er gjort i København.
 
Den Fremtidige strategi for AMIS, v/ Sissi og Narcis:
Der skal skabes en organisation, som skal bringe en masse nye medlemmer til AMIS, men for at gøre dette skal man finde noget der motivere f.eks., de unge.
 
Vision og mission:
–        Missionen er at bringe Danmark sammen.
–        Vision: Skabe et samfund uden marginaliseret folk, hvor danskere og de internationale kan sameksistere og bidrage til samfundet på lige vilkår.
 
Målgruppe:
–        Det er mange grupper af folk som vi kunne inkludere, f.eks., kvinder, misbrugere, folk med handicap osv.
Da vi ikke kan tage alle grupper, så anbefaler Narcis at vi prioriterer internationale, fordi der er mindre fokus på dem fra andre organisationer.
 
Udfordringer:
–        Finansiering: AMIS skal bruge forskellige fonde.
–        Bureaukrati skal minimeres, dette gør vi ved at have et centralt kontor der tager sig af det administrative, såsom at få skrevet en ansøgning.
–        Personale: Skulle ikke være et problem, nå vi har adgang til 300+ eksperter in netværket.
–        At få nye medlemmer: Diversificere aktiviteterne. 
 
Om de internationale:
De internationale får altid besked på at arbejde fra den Danske regering, men aldrig at bidrage og bevare samfundet samlet.
–        Vi skal skabe en forbindelse imellem Danskere og Internationale, f.eks., Netværk af interesseorganisationer og støtte international clubs.
–        Hav 5 personer som repræsenterer de internationale i det lokale område.
Disse 5 personer skal være aktive medlemmer, som kan være ledere.
Det er dem der finder folk til gruppen.
–        Skabe et nationalt sekretariat, som er en slags plug and play, hvor vi finder finansiering til de fem personer, som er ansvarlige for at skabe og implementere aktiviteter og begivenheder.
Kontakt til Europanævnet for at få støtte til fem projekter på 100.000 hver, vi skal have flere medlemmer for at få adgang til større tilskud.
 
Hvorfor dem? De internationale har brug til at lære hvad demokrati er, imens skal danskere lære at frygte dem mindre og inkludere dem.
–        Narcis understreger at de internationale skal følge værdier, i stedet for at få dem til at passe ind kulturelt.
Inklusion i stedet for integration.
–        Danskere skal have guides om hvordan man tager imod de internationale.
 
Eksempel på støtte af de internationale:
–        Aalborg har forsøgt at være mere velkomne imod de internationale, så siden 2014 har de haft engelsk som andet sprog i administrativt sprog, de har også oprettet et internationalt hus, som hjælper de internationale med dokumenter.
Tallet af internationale er steget fra 3.000 til 20.000 på ti år.
 
Projekter:
Europanævnet har godkendt 10 kurser om at Ukrainere kan blive iværksættere, og Sissi venter på at godkendelse af 20 kurser bliver sendt i næste uge.
 
Aktiviteter og events
AMIS bør ikke være afhængig af at Narcis og Sissi laver aktiviteter, da det er medlemmernes opgave.
Narcis gav et eksempel på et event: ”Pride of Cultures – United in Diversity Parade” er en March for internationale, som marcherede i folkedragter, og viste folkedanse fra deres kultur.
–        Denne march foregik i den centrale del af Aalborg og blev gjort i tre år (2016-2018)
–        En lokal gruppe kunne lave denne slags event, og AMIS sørger for facilitering, guidelines og finansiering.
Narcis fortæller fra egen erfaring, at da han først kom til Aalborg var der ikke nogen aktiviteter eller events for internationale, men i 2016 var der en velkomst begivenhed for internationale afholdt af tosprogede organisationer (engelsk og dansk).
Narcis understreger at det er vigtigt, at de internationale føler at de er en del af samfundet ved at de er i stand til at bidrage til samfundet.
–        Der er den bonus at nå de internationale er i aktiviteter med danskere, så lærer de sproget bedre.
 
Mål
–        Om et år skal der være 500 medlemmer.
Narcis kan opnå dette mål, fordi i Cybersecurity projektet kunne han få 150 nye medlemmer på en uge.
–        Hver gruppe laver 3-4 aktiviteter om året.

Bestyrelsesmedlemmers mening om Strategi planen:
–        Tom Kryger har tillid til både strategiplanen, Narcis og Sissi.
–        Tilek Mamytova: Det er en god tilgang og god udvidelse.

Bestyrelsesmedlemmer vil modtage en månedlig opdatering om processen
 
Forslag fra Narcis.
De første grupper skal have en af bestyrelsesmedlemmerne som deres kontaktperson for at motivere dem til at fortsætte.
–        Fordeling vil ske på hvilke grupper har person(er) som kan forstå dansk.
Han har arbejdet sammen med en international forening i Thisted, som blev en meget blandet gruppe da den voksede.
–        Han foreslår at de kan blive medlem.

Q&A:
–        Jørgen Segall har en kommentar om at have lav praktiske tilgange til at være dansk.
–        Kultur er ikke altid samfund.
–        Tom Kryger har 25 års erfaring med familier som ikke er danske, så han understreger at man skal undervise folk, men de skal stadigvæk have deres kultur.
–        Jørgen Segall: Arbejdskræft fra udlandet er nødvendig.
–        Tilek Mamytova: Find forbindelse imellem Danskere og Internationale, og husk at sørge for at de internationale føler sig værdsat, ellers så ender det med at folk går væk.
 
Jørgen Segall har et spørgsmål vedrørende steps for at opnå mission, hvordan folder 2023 sig ud?
–        Narcis svar: Bygge infrastruktur.
Ansøgninger om Funding fra Europanævnet skal senest være sendt d. 7. marts 2023

Maj 2023: Bygge infrastruktur.

8. september 2023: Etablering af pilot klubber/foreninger.

§  Hvis finansiering bliver godkendt, så vil vi i efteråret søge om udvidelse på 3 millioner i 3 år til 98 klubber.
Denne proces er kun for et projekt, så parallelt vil Sissi prøve andre strategier.
 
Jørgen Segall spørger ind til, hvordan det giver mening for dem at slutte sig til AMIS.
–        Narcis svarer at han læst om de projekter og aktiviteter som AMIS har lavet igennem årene og vil gerne være del af arven.
 
Inkluderende og ekskluderende kultur:
Ove Lund
–        Det er vigtigt at omsætte praksis, nå man står overfor udfordringen, hvad er svært for danskere nå det kommer til at tale med de internationale.
Hvilke praksis skal udvikles.
Ove Lund understreger at vi skal bygge på hvad der er ens iblandt folk, altså hvad forbinder os i stedet for hvad der adskiller os.
 
Møder
Bestyrelsesmøder:
–        25-26 maj 2023: Bestyrelsesmøde i Aarhus, hvis det er muligt, ellers er det i Aalborg.
–        Lørdag 16. september 2023 kl. 14.30
–        Tirsdag 28. november 2023 kl. 16.00
 
Generalforsamling:
–        Lørdag 16. september 2023 kl. 17.00
Vi vil finde ud af hvor det afholdes, nå vi ved hvor mange vil deltage, hvis der er mange, så skulle der laves en event.